Informační články

Jaký je rozdíl mezi profesemi: psycholog, psychiatr a psychoterapeut?

Psycholog

Psycholog je člověk, který vystudoval obor psychologie na Filozofické, případně Pedagogické fakultě (či jiné, kde je možné obor psychologie studovat). V rámci studia se mohl specializovat na jedno ze zaměření – klinická psychologie, psychologie práce a organizace, pedagogická psychologie atd. Podle toho, čemu se po studiu věnuje - kde pracuje, tak se odborně profiluje a specializuje. Pro oblast zdravotnictví se psycholog specializuje v zaměření klinickém.

Klinický psycholog musí po studiu absolvovat předatestační přípravu, která dříve trvala 2,5 roku, v posledních letech trvá 5 let.  Klinickým psychologem se tedy nestává hned po absolvování fakulty. Tato příprava znamená, že musí pracovat ve zdravotnictví, mít stáže v jeho různých formách, navštěvovat vzdělávací kurzy, semináře (tzv. předatestační průpravu) a postupně vykonat různá diagnostická vyšetření, terapie, rozhovory apod. Teprve po absolvování celé praxe, kurzů, seminářů, výkonů a napsání závěrečné kazuistické práce, se může hlásit k atestaci (zkoušce ze speciální průpravy) z klinické psychologie. Pokud jí úspěšně absolvuje, stává se klinickým psychologem, neboli psychologem, který může pracovat ve zdravotnictví. Pokud chce vykonávat psychoterapii ve zdravotnictví, tak musí absolvovat ještě funkční specializaci v psychoterapii. Po absolvování může žádat o udělení Registrace, neboli Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tuto Registraci musí vždy po 6 letech prodlužovat dokládáním vykonávané praxe a kontinuálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Psycholog dělá ve své práci psychologickou diagnostiku (klinické a testové vyšetření), psychologické poradenství, krizovou intervenci a psychoterapii (pokud je v ní vycvičen).

Jako psycholog a psychoterapeut se často setkávám s představami klientů nebo i jiných lidí o nás psycholozích a psychoterapeutech. Protože jsou tyto představy často překvapující a zdá se, že je to obecnější jev, pokusím se zde, o tom něco stručně napsat.

Psycholog i psychoterapeut je především člověk. Jeho roli tvoří vzdělání, zaměření a profesní zkušenost. Ale projevuje se v ní i zkušenost životní, jeho osobnost, charakter a zralost (či nezralost).

Jedna z představ je, že psycholog, tím, že studoval psychologii, tak už ví, jak si s životem poradit, je vyrovnaný, nic by ho již nemělo vyvést z míry, během vzdělání se dozvěděl, co je třeba dělat pro spokojený život. Zná psychologické triky, které uplatňuje při komunikaci s lidmi.

Jiná představa se týká toho, že psycholog nebo psychoterapeut je při práci s klientem „nad věcí“, sám toho moc neprožívá, umí „nějaké techniky“, které mu dovolují brát svojí práci technicky, protože by se z toho přece jinak zbláznil.

Další představa může být to, že psycholog sám již nepotřebuje pomoc, natož chodit do terapie.

Někdy mají klienti tendenci odosobňovat psychologa nebo psychoterapeuta představou, že to není skutečný člověk, nebo skutečný vztah, ale spíše je to někdo nebo něco jako trenažér, vrba, mašina, robot…

Co je deprese? To záleží na úhlu pohledu. Z pohledu diagnostiky, je to diagnostická kategorie. Z pohledu biologicky orientovaného lékaře (psychiatra), je to biologicko-chemická nerovnováha v organismu. Z psychologického pohledu v duchu např. gestalt terapie, je deprese způsob zacházení jedince s vlastní energií a kontaktem se světem a s vlastní osobou.

Hlavní projevy deprese jsou: Ztráta zájmu a potěšení o věci a aktivity, které jsou běžně příjemné;  snížená energie; obavné a zúzkostňující myšlenky; ztráta chuti k jídlu; ranní buzení; bezradnost; potíže se soustředěním; výraznější ztráta libida atd. (Většinou se musí jednat o více projevů, každý jednotlivý ještě nemusí být signálem deprese.)
Deprese mohou mít různou příčinu, hloubku, průběh i délku trvání, což souvisí i s osobností člověka. Některé odezní samy, jiné s pomocí terapie, u některých je nutné kombinovat psychoterapii s farmakoterapií, v některých případech i pacienta hospitalizovat.
Jako psycholog a gestalt terapeut jsem inspirován pojetím deprese jako agrese, která je svým způsobem obrácená proti sobě. Není to jediný způsob výkladu, dokonce ani hlavní, ale zohledňuje více psychologický (než biologický, tradiční lékařský či psychiatrický pohled).

LOGO3

Klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor s atestací, funkční specializací a registrací. Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii.

KONTAKT

Belgická 23, Praha 2, (blízko metra Náměstí Míru)

kontakt@psycholog-praha.net

+420 724 053 530

Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz

Search