Gestalt terapie a PBSP

Ve své práci využívám principy přístupů:

Gestalt terapie:

Gestalt terapie je jeden z hlavních světových psychoterapeutických přístupů a směrů.  Gestalt přístup je využíván ve zdravotnictví,  v psychologickém poradenství, v pracovních organizacích, supervizi i jako prostředek v rámci sebepoznávání. Vychází z mnoha psychologických zdrojů (Gestalt psychologie, psychoanalýza, bioenergetika) a filozofických východisek (fenomenologie, existencialismus, zen buddhismus, holismus).  Zaměřuje se na prožívání v přítomnosti, kvalitu kontaktu, uvědomování si svých pocitů a jejich případné vyjadřování, na situaci teď a tady. Cílem je znovuobjevení a podpora vnitřních zdrojů. V Gestalt terapii si všímáme funkce potíží a zkoumáme způsob, jakým  se podílíme na jejich udržování. Hledáme co a jak můžeme dělat jinak. K tomu využíváme především dialog, terapeutický vztah, experiment, případně imaginativní a jiné techniky. Snažíme se dostat více do kontaktu se sebou a  svými potřebami a převzít odpovědnost za sebe a svůj život.

Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie (PBSP):

Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie (PBSP), kterou založil A. Pesso a D. Boyden, je svébytný světový terapeutický přístup a směr, který se vedle verbální stránky soustřeďuje také na tělo a tělesnou energii. Zabývá se naplněním základních potřeb, kterými jsou podle A.Pessa potřeba místa, výživy (péče), bezpečí (ochrany), podpory a limitů (naplnění těchto potřeb od počátku života a dětství a na dopad deficitů těchto potřeb na pozdější vývoj člověka.) V samotné terapii se potom zabýváme tím, jaké potřeby nebyly dostatečně naplněny, případně jaká traumata jedinec zažil. Tyto deficity se projevují v  aktuální situaci a ve způsobech vnímání, prožívání, vztahování se a v tělesné energii člověka. Během PBSP sezení, kterému se říká "struktura" , tyto souvislosti rozkrýváme a prostřednictvím terapeutické práce se snažíme deficity naplnit. Žádoucí změna se projevuje na úrovni prožívání,  uvědomění  i v rámci tělesné energie.

LOGO3

Klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor s atestací, funkční specializací a registrací. Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii.

KONTAKT

Belgická 23, Praha 2, (blízko metra Náměstí Míru)

kontakt@psycholog-praha.net

+420 724 053 530

Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz

Search