Facebook

Jak pracuji jako Psycholog

Můj způsob práce jako Psychologa – co můžete očekávat:

Jako psycholog využívám své znalosti a zkušenosti tím, že v rámci dialogu pomáhám klientovi uvědomit si více věcí ohledně jeho problému,  osobnosti a  situace. Dále podporuji v krocích ke změnám, ke kterým se klient sám prostřednictvím společné práce odhodlá. Nevystupuji  jako ten, který ví, jak by měl klient žít, co je pro něj nejlepší, nejsem tedy odborníkem na jeho život.

Přestože se naše živnost nazývá Psychologické poradenství, nemá povahu skutečných rad v podobě toho, co by měl klient dělat, protože to v rámci individuálního přístupu nelze objektivně říci. Odpověď či řešení je v  klientovi, nikoli v psychologovi. Možná řešení problémů či situací se objevují tehdy, když se dostáváme do plnějšího kontaktu se sebou - svým prožíváním, pocity a potřebami. Jako psycholog tedy pomáhám klientovi lépe "vidět" to, co mu chybí či překáží, aby mohl žít lépe v souladu se svými potřebami, možnostmi i omezeními.

Společnou práci tvoří zaměření se na to, co klient „přináší“ jako svůj problém a nebo to, co se objevuje v situaci mezi mnou a klientem. Toto s ním sdílím, reflektuji co vidím, slyším, co sám v danou chvíli s klientem prožívám. Převažující formou je dialog, ale někdy  využívám  i některé techniky či experimenty.  Vytvářím podpůrné prostředí, zdůrazňuji potřeby klienta a pomáhám k jejich uvědomění. Jako psycholog mám odpovědnost za svůj díl práce, klient má zase za svůj.

Na prvních sezeních si ujasňujeme podmínky práce (domluva o ceně a placení, časové perspektivě a setkávání), očekávání klienta a také cíl  naší práce – tzn. to, k čemu bychom měli dojít, s čím pomoci; jak poznáme, že naše práce byla úspěšná či smysluplná. Cíl může být později po vzájemné domluvě změněn či doplněn.

Často se stává, že klient přichází s nějakou představou o sobě, o povaze problému, o druhých, či o světě, ale postupně přichází na to, že je to jinak, než si myslel či představoval. Jako psycholog zde nejsem proto, abych klientovi potvrdil správnost jeho pohledu, ale abych mu umožnil si svoje představy ověřit, prozkoumat či konfrontovat. Může se potom  stát, že klient "odchází" s “něčím jiným", než si myslel, že „dostane“.

Časová perspektiva společné práce se odvíjí od konkrétního problému či potíží, ale také od toho,  kolik času (společných sezení) je klient “ochoten do práce na sobě investovat". Jinak vypadá práce v podobě krizové intervence (několik sezení, v situaci krize, která jsou jasně zaměřena) a jinak dlouhodobá práce s tématy, které souvisí s historií klienta,  jeho dětstvím či dlouhodobějším vývojem potíží.

Rozhodnout se k "práci na sobě" obnáší ochotu "otevírat se" a konfrontovat i s věcmi (pocity, skutečnostmi), které nemusí být příjemné, ale jejichž rozpoznání, znovuprožití a následné zpracování může pomoci k obnovení duševní rovnováhy a zlepšení kvality života.

tutto viene sempre trasformato... per 4 anni dove stavo cercando di separare me stesso j scoperto che voleva trasformare viagra on line con ricetta in una donna... j era davanti a me la gabbia per il pazzo trasformato in grande macho in una frazione di secondo, ho cialis generico acquisto farmacia vissuto l'orrore, pensavo di essere fuori tra me e arrotondando gli angoli, ho fatto meta dei viaggi, fargli scegliere i acquistare viagra fine settimana... si puo essere bella amichevole inutile trasforma tutte le verita e si presenta sempre come la vittima vendita cialis san marino (ora come egli sa che j hanno finalmente rivelato il suo segreto e n mai voluto trasformare in una donna, sono io che lo ha spinto.

per alcuni non c’è niente di strano, altri preferiscono evitare… nel mezzo, http://www.subcavasonora.com/rocknbowl/wp-content/themes/santorini/inc/it/88212.html costo propecia tante coppie “indecise” o dubbiose, tra falsi miti duri a morire, timori e sensibilità da comprendere e rispettare.

 

PSYCHOLOG KONTAKT

Psycholog Praha

Narozen 1971, Praxe od 2001
Jaromír Chrášťanský

PhDr. Jaromír Chrášťanský

Tel.: +420 724 053 530
kontakt@psycholog-praha.net

Belgická 23, Praha 2
(blízko metra Náměstí Míru)


Klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor s atestací, funkční specializací a registrací

Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii

Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz